Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

List komendanta głównego PSP z okazji Święta Niepodległości

2020.11.11